Skip to main content
Uw Businesspartner bij Personeels- en Organisatieontwikkeling

Bart Terlingen - Training, Advies, Begeleiding

Ttrab biedt training, advies en coaching aan bedrijven en organisaties die succesvol willen zijn en blijven, nu en in de toekomst. Doelgericht maatwerk, met resultaat.

Visie op trainen

Een goede training haalt naar boven wat mensen beweegt of belemmert en benut die kennis in het grotere geheel van de organisatie. Het gaat om een realistisch en verfijnd evenwicht tussen intermenselijke en zakelijke kant.

Keek ik vroeger vooral naar waar de ‘tekorten’ zaten, zo kijk ik nu vooral naar wat er goed is en hoe dit toegepast kan worden naar nieuwe situaties. Ik kies nadrukkelijk voor een waarderende aanpak, zonder overigens de confrontatie uit de weg te gaan.

Advies over organisatieontwikkeling

Wat willen professionals volgens de zelfbeschikkingstheorie van E. Deci en R. Ryan

  • Autonomie; gevoel van vrijheid en zelfbeschikking zijn bij iedereen van nature aanwezig
  • Competentie; resultaat willen beheersen en dat ervaren
  • Verbondenheid; universeel verlangen tot interactie, verbinding en zorgen voor de ander

ttrab gaat uit van de intrinsieke motivatie van een individu, team of afdeling; daar zit de kern, de drang tot veranderen, verbeteren en het hebben van plezier.

Extrinsieke motivatie werkt vaak als ‘regulator’ het bereiken van een extern doel; geld, voedsel, het vermijden van straf.

De kracht van ttrab

De intrinsieke motivatie koppelen aan een waarderende aanpak, appreciative inquiry*, door middel van ‘hands-on’ leren, dat is de kracht van ttrab.

ttrab stelt de vraag “waar wil je naartoe”, in plaats van “waar wil je van af.”

De klant-VRAAG vormt het startpunt, vervolgens gaan we VERKENNEN/VERTELLEN, dan gaan VERBEELDEN, die beelden we gaan VORMGEVEN in allerlei leer- en ontwikkelactiviteiten, deze worden VERWEZENLIJKT en tot slot VALIDEREN we om te zien of alle doelen bereikt zijn of dat er nog aanvullingen noodzakelijk of gewenst zijn.

Het is co-creatie en vraagt een zorgvuldige voorbereiding. Aansluitend bij de wensen en behoeften van de klant wordt in samenspraak, een voorstel gemaakt waarin het met elkaar ontwikkelen centraal staat.

*Appreciative inquiry is de kunst en kunde om vragen te stellen over het potentieel van een individu, team, afdeling of organisatie. Wat gaat goed, hoe kunnen we dat versterken en verder verspreiden in het team, de afdeling en/of organisatie is de centrale vraag.

Coaching en Begeleiding

Jouw talenten vol benutten, belemmeringen wegnemen, effectief gedrag aanleren en vasthouden - het zijn stuk voor stuk stappen om jouw kwaliteiten te verhogen.

Hoe kun je waar je goed in bent verder versterken en op andere gebieden inzetten?

Vanuit een waarderende aanpak stelt ttrab de effectiviteit van het werk-gerelateerde gedrag centraal in de coach-gesprekken. Concrete doelen worden vooraf samen besproken en vastgelegd, zodat jij en de coach weet hoe de te bewandelen weg er uitziet.

De te bewandelen weg kan letterlijk genomen worden. Wandel-coach sessies blijken bijzonder effectief te zijn, maar de keuze is aan jou.

 

Coach vragen

Hoe krijg en houd ik werk en privé in balans?

Hoe ga ik mijn volgende carrière-stap vorm geven?

Hoe krijg ik zicht op mijn talenten?

Bart's aanpak, appreciative inquiry